سایت های مفید در راستای کووید-19:

تست ابتلا به بیماری کرونا ویروس (زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران):

www.salamat.gov.ir

سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

www.behdasht.gov.ir

غربالگری و مراقبت کرونا جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

www.salamat.gov.ir

سایت سازمان بهداشت جهانی:

www.who.int

نکات آموزشی یونیسف در رابطه با موارد بهداشتی و سلامت، در خصوص والدین و کودکان:

https://www.unicef.org/iran

 

بخش مقالات آموزشی سایت شیمی گرام:

https://shimigram.com