آرت نامبر مواد شیمیایی چیست؟

آرت نامبر مواد شیمیایی چیست؟

آرت نامبر همان کاتالوگ نامبر یا کد مرک است.

برای مشاهده توضیحات در خصوص کاتالوگ نامبر اینجا کلیک کنید

و برای مشاهده کد مرک اینجا کلیک کنید.