SIGMA-ALDRICH

شرکت Sigma Aldrich | سیگما آلدریچ به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده مواد بیوشیمیایی، آنتی بیوتیک ها، مواد بیولوژیکی و مولکولی، مواد شیمیایی ارگانیک و غیر ارگانیک، معرف ها مواد پیشرفته ایزوتوپ های پایدار برای سنتز شیمیایی، شیمی دارویی، علوم زیستی و ... در کشور آمریکا در حال کار می باشد.
شرکت های Sigma | سیگما و Aldrich | آلدریچ در آگوست سال 197...

شرکت Sigma Aldrich | سیگما آلدریچ به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده مواد بیوشیمیایی، آنتی بیوتیک ها، مواد بیولوژیکی و مولکولی، مواد شیمیایی ارگانیک و غیر ارگانیک، معرف ها مواد پیشرفته ایزوتوپ های پایدار برای سنتز شیمیایی، شیمی دارویی، علوم زیستی و ... در کشور آمریکا در حال کار می باشد.
شرکت های Sigma | سیگما و Aldrich | آلدریچ در آگوست سال 1975 تصمیم گرفتند تحت مجموعه ای مشترک با نام Sigma-Aldrich | سیگما آلدریچ به فعالیت خود ادامه دهند.
شرکت سیگما آلدریچ بیش از 2500000 محصول شیمیایی و 50000 اقلام و تجهیزات آزمایشگاهی را عرضه می کند که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.
در سال 2014 شرکت Merck | مرک اعلام کرد که Sigma Aldrich | سیگما آلدریچ را خریداری خواهد کرد تا اینکه در اواخر سال 2015 سیگما آلدریچ به مجموعه مرک پیوست و به یکی از شرکت فرعی مرک تبدیل شد.

بیشتر

SIGMA-ALDRICH 124 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • تجهیزات آزمایشگاهی

  تجهیزات آزمایشگاهی شرکت مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ امریکا

 • تحلیلی-کروماتوگرافی

  تحلیلی-کروماتوگرافی شرکت مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ امریکا

 • شیمی

  شیمی شرکت مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ امریکا

 • علم مواد

  علم مواد شرکت مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ امریکا

 • علوم زیستی

  علوم زیستی شرکت مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ امریکا

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 124 آیتم
نمایش 1 - 12 از 124 آیتم